This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Quý Hợi 1983

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Nhâm Tuất 1982

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2028, 2029, 2030, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Tân Dậu 1981

Gia chủ tuổi Tân Dậu năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Dậu mà gặp năm Tuất Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Canh Thân 1980

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Kỷ Mùi 1979

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Mậu Ngọ 1978

Năm 2018 không tốt để bạn tiến hành làm nhà, sửa nhà! Ngày sinh Dương lịch: 28-04-1978 Ngày sinh Âm lịch: 22-3-1978 Tuổi: Mậu Ngọ

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Đinh Tỵ 1977

1977, 1976, 1974, 1973, tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Bính Thìn 1976

1982, 1981, 1979, 1978, 1977, 1975, 1974, 1973, tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên Ngày

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Ất Mão 1975

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi, thì bạn có thể tiến hành mượn tuổi

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Giáp Dần 1974

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2022, 2025, 2031, các năm này đều không phạm Kim Lâu,

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Quý Sửu 1973

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2022, 2023, 2024, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên! Ngày sinh Dương lịch:

Xem tuổi làm nhà chi tiết năm 2018 tuổi Nhâm Tý 1972

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2020, 2029, 2030, các năm này đều không phạm Kim Lâu,

Xem hướng nhà Nam tuổi Tân Hợi 1971 thích hợp nhất

Cửa mở sang hướng Nam có thể giúp chủ nhà trở nên nổi tiếng hơn. Ngày sinh Dương lịch: 28-04-1971 Ngày sinh Âm lịch: 4-4-1971

Xem hướng nhà Nam tuổi Canh Tuất 1970 thích hợp nhất

Cửa mở sang hướng Đông giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Ngày sinh Dương lịch: 28-04-1970 Ngày sinh Âm lịch: 23-3-1970 Tuổi: Canh Tuất

Xem hướng nhà Nam tuổi Kỷ Dậu 1969 thích hợp nhất

Hướng cửa chính ngoài các hướng tốt (giống hướng nhà) nếu trùng với những hướng “Cát” Ngày sinh Dương lịch: 28-04-1969 Ngày sinh Âm lịch:

Xem hướng nhà Nam tuổi Mậu Thân 1968 thích hợp nhất

Cửa mở sang hướng Nam có thể giúp chủ nhà trở nên nổi tiếng hơn. Ngày sinh Dương lịch: 28-04-1968 Ngày sinh Âm lịch: 2-4-1968


Xây Nhà – Kiến Thức Xây Dựng – Mẫu Nhà Đẹp – Xem Tuổi Xây Nhà 2018