nguyên tắc chọn hướng nhà tốt cho người tuổi dậu

Xem hướng nhà Nam tuổi Kỷ Dậu 1969 thích hợp nhất

Hướng cửa chính ngoài các hướng tốt (giống hướng nhà) nếu trùng với những hướng “Cát” Ngày sinh Dương lịch: 28-04-1969 Ngày sinh Âm lịch: